Szlak Przemysłu Uzdrowiskowego

Szlak Przemysłu Uzdrowiskowego - tablica informacyjnaSzlak Przemysłu Uzdrowiskowego Wysowej w Parku Zdrojowym tworzy kilkanaście tablic na których umieszczona jest historia miejscowości i zdjęcia dokumentujące rozwój uzdrowiska.

Tablice zawierają między innymi legendę o powstaniu wysowskich źródeł mineralnych, historię powstania parku zdrojowego i pijalni wód mineralnych, informacje o działającej w Wysowej rozlewni wód, a także o odbywającym się corocznie Święcie Rydza.

 

NOCLEGI