Kongres Uzdrowisk Polskich w Wysowej

W dniach 5-7 października 2017 w Wysowej odbędzie się 26. edycja Kongresu Uzdrowisk Polskich. Motto przewodnie kongresu brzmi "Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w świetle współczesnych wyzwań zdrowotnych i społeczno-gospodarczych".
Udział w Kongresie, jak co roku zapowiedziała liczna grupa przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i medycznych, przedsiębiorcy uzdrowiskowi, gestorzy bazy hotelowej oraz władze i członkowie organizacji działających na rzecz branży uzdrowiskowej.


Celem organizatorów Kongresu jest zainicjowanie dyskusji na temat konieczności stałego wzmacniania roli i znaczenia lecznictwa uzdrowiskowego – medycyny uzdrowiskowej w systemie ochrony zdrowia. Podczas zaplanowanych sesji dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie związane z, możliwościami włączenia uzdrowisk do programu opieki koordynowanej m.in. w zakresie rehabilitacji, a tym samym lepszego wykorzystania potencjału polskich uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, na które składają się wieloletnie doświadczenie w zakresie rehabilitacji, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, przystosowana infrastruktura diagnostyczna i zabiegowa oraz wysoko specjalistyczna kadra medyczna, co czyni je ważnym elementem systemu ochrony zdrowia.

W trakcie obrad kongresowych nie zabraknie również paneli dyskusyjnych poświęconych regulacjom ustawowym.- omówione zostaną mi.in. przepisy dotyczące operatów uzdrowiskowych i ochrony środowiska, a także zagadnienia dotyczące czystości powietrza, czy poziomu hałasu w uzdrowiskach.

Wypracowane podczas Kongresu kluczowe postulaty dla branży uzdrowiskowej wskazują kierunki działań i rozwoju uzdrowisk w bliższych oraz dalszych perspektywach czasowych, w obliczu aktualnych problemów związanych ze zdrowiem, opieką medyczną, jak również zapowiadanych zmian legislacyjnych dla funkcjonowania uzdrowiskowych zakładów leczniczych,
Corocznie organizowana wystawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, produktów uzdrowiskowych oraz prezentacja wód mineralnych, leczniczych, kosmetyków na bazie naturalnych surowców leczniczych jest uzupełnieniem kongresowych obrad i doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami technicznymi i bogatą ofertą producentów związanych z branżą uzdrowiskową.

 

NOCLEGI