Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim

Mapa szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackimSzlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim to projekt zrealizowany przez Zjednoczenie Łemków i Obec Frickovce.

W ramach projektu zostało opisanych kilkanaście miejscowości w których znajdują się obiekty kultu religijnego. Umieszczono je na mapie i w przewodniku oraz na tablicach z mapą, które znajdują się w Zdyni i Wysowej-Zdroju.

 

NOCLEGI